Kategorier
Ukategorisert

Årsmøte 2024

       Det 5. ordinære årsmøtet

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2024  MED OSLO LÅTSKRIVERFORUM 

Onsdag den 31. januar 2024 kl. 19:00

Årsmøtet vil bli avholdt på Zoom. Lenken til møtet vil bli sendt ut på e-post og lagt ut på medlemsgruppen ‘Oslo Låtskriverforum – Medlemmer’ på Facebook.

Saksliste:

 1. Åpning av møtet med musikalsk innslag
 2. Konstituering
 1. Avklaring av antall stemmeberettigede
 2. Godkjenning av innkalling og saksliste
 3. Valg av ordstyrer og referent
 4. Valg av to personer for signering av årsmøteprotokoll
 1. Behandling av årsmelding for 2023
 2. Behandling av årsregnskap for 2023 
 3. Innkommende sak: Forslag til aktiviteter i 2024 
 4. Informasjon om planer for gjeldende år
 5. Informasjon om årets budsjett
 6. Fastsette kontingent
 7. Valg av:

 a) Styremedlemmer 

 b) Valgkomité

Årsrapport og årsregnskap deles og gjennomgås på møtet.

Vel møtt!

Vennlig hilsen styret i Oslo Låtskriverforum